شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٠
صفحه اصلی > معرفی دفتر امور بانوان  > آیين نامه  
آیين نامه

 

آئین نامه اجرائی کار گروه امور زنان و خانواده شرکت بازرگانی دولتی ایران

 

مقدمه:

 

 کارگروهامور زنان و خانواده شرکت بازرگانی دولتی ایران با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان و جهت تسهیل شرایط حضور و فعالیت بانوان و فراهم نمودن زمینه های برخورداری از موقعیت های کاری و تسهیلات مناسب در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب "آئین نامه اجرائی و برنامه های راهبردی امور زنان و خانواده" مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، توسعه و ساماندهی امور فرهنگی، رفاهی، با اولویت پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، ارتقاء توانمندی های زنان و تعمـیق باورهای دینی بنیان نهاده شده است.

 

ماده 1 - اهداف :

 

1-1ارائه‌ی نظرات مشورتی به مدیرکل محترم حوزه معاون وزیردر مسائل مربوط به بانوان بر مبنای شناخت دقیق از وضع موجود زنان و ترسیم وضع مطلوب آنان

 

1-2مطالعه و بررسی راهکارهای عملی و تقویت نقش مدیریتی و تربیتی زن در خانواده همراه با افزایش نقش مدیریتی زنان در محل کار

 

1-3ارائه‌ی راهکارهای لازم برای افزایش سطح آگاهی‌های عمومی بانوان

 

1-4ارائه‌ی الگوی زن مسلمان

 

1-5تلاش جهت شناخت مسائل و مشکلات زنان در جامعه، خانواده، محیط کاری و پیگیری و اصلاح قوانین مربوطه با وضع قوانین لازم جهت حل مشکلات

 

 

 

ماده -2  بر اساس اهداف ذکر شده­، وظایف ذیل برای آن کارگروه تعریف و تعیین می­گردد:

 

2-1مطالعه و بررسی در زمینه‌ی وضع موجود زنان و تحقیق در زمینه‌ی وضع مطلوب، باتوجه به دیدگاه‌های دین ‌مبین اسلام با تشکیل جلسات تخصصی و ارائه‌ی راهکارهای عملی برای افزایش مشارکت و رفع مشکلات زنان

 

2-2برقراری ارتباط با  مؤسسات مربوطه در امر برنامه‌ریزی برای زنان جهت هماهنگی و اصلاح برنامه‌های جاری و آینده و ارائه‌ی خط‌مشی‌های کلی و مشترک برای فعالیت آنان

 

2-3تعمیق باورهای دینی و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

 

2-4برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و جلسات هماهنگی و تبادل نظر با حضور صاحب‌نظران و افراد مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها

 

2-5ارائه‌ی نظرات مشورتیبه مدیرکل محترم حوزه معاون وزیردر موضوعات و مسائل مرتبط به زنان

 

2-6 ارائه‌ی گزارش‌های لازم در ارتباط با فعالیت‌های کارگروه بهمدیرکل محترم حوزه معاون وزیرو پیگیری دستورات ایشان تا حصول نتیجه

 

2-7 تاسیس و تقویت کتابخانه‌ ویژه بانوان از طریق ارائه‌ی کتبو نشریات مفید و تخصصی مربوط به حوزه کاری تخصصی و مسائل خانوادگیجهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

 

2-8 برگزاری همایش و برپایینمایشگاه تخصصی با موضوعات مربوط به بانوان

 

 2-9 حضور فعال در ایام هفته‌ی نکوداشت مقام زن و روز مادر و روز کارمند و انتخاب تعدادی از بانوان واجد شرایط بعنوان مادر نمونه

 

2-10 تبیین چهره واقعیزن مسلمان و معرفی توانمندی های زنان ایرانی

 

2-11  توانمندسازی نهاد خانواده در رویارویی با چالش های دنیای معاصر با کمکگرفتن از متخصصان و روانشناسان مسائل خانواده

 

 2-12 بررسی و مطالعه و تبیین مسائل و چالش ها و شناسایی لایه­ها و سطوح پنهان و آشکار آسیب­های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده و ارائه راهکارهای مناسب برای برون رفت از آن

 

 2-13 مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده به منظور رفع کاستی ها و پیشنهاد تغییر، اصلاح و یا وضع قوانین به مراجع ذی صلاح

 

 2-14 افزایش توانمندی های زنان در حوزه های مدیریتی، کارآفرینی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، فکری، هنری،معنوی، ورزشی و اجتماعی

 

2-15  توسعه و ارتقای آگاهی و مهارت های زنان و خانواده ها در حوزه معرفت دینی و تحکیم بنیان خانواده با رویکرد جامع تشکیل، گسترش، تحکیم و تعالی خانواده

 

2-16 ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری بانوان و به روز نمودن آن

 

2-17 تجدید کلاسهای آموزشی بخصوص زبان انگلیسی مربوط به رشته تخصصی کاری

 

 

ماده 3: ارکان کارگروه امور بانوان و خانواده:

 

3-1- ارکان کارگروه امور بانوان و خانواده عبارتند از :

 

رئیس شورا،دبیر شورا و اعضاء گروه

 

3-2- اعضای کارگروه از طریق رئیس به عنوان کارگروه مدیریت و دو تن به عنوان عضو علی البدل برای مدت یکسال انتخاب می شوند.

 

3-3- در صورت استعفا و... یکی از اعضای اصلی کارگروه ، اولین عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.

 

3-4- چهار جلسه غیبت بدون هماهنگی هر عضو کارگروه منجر به لغو عضویت وی از کارگروه مدیریت می شود.

 

ماده 4 : وظایف کارگروه مدیریت :

 

4-1- جذب بانوان علاقمند و با استعداد و ایجاد انگیزه برای انجام فعالیتهای هنری، علمی، پژوهشی، ورزشی و فرهنگی

 

4-2- برنامه ریزی برای فعالیت های مرکز و همکاری برای اجرای آنها با هماهنگی مدیرکل محترم حوزه معاون وزیر

 

4-3- تشکیل کمیته ها و بخش های مختلف کاری با عضویت و مسئولیتاعضای کارگروه مدیریت و نظارت بر عملکرد آنها

 

4-4- برقراری ارتباط و تبادل تجربیات با مراکز مختلف امور بانوان و خانواده

 

تبصره: کارگروه مدیریت مرجع تصویب برنامه ها و تصمیم گیری های اجرایی کارگروه باشد.

 

 

ماده 5 : وظایف رئیس کارگروه:

 

5-1- رئیس کارگروه مسئول اجرای مصوبات کارگروه مدیریت بوده و امور اجرایی شورا و هماهنگی های لازم را پیگیری خواهد کرد

 

5-2- رئیس کارگروه ، نماینده و رابط کارگروه با مدیرکل محترم حوزه معاون وزیرخواهد بود.

 

5-3- رئیس کارگروه نماینده کارگروه بوده و به هماهنگی از کارگروه مدیریت مسئولیت انجام مکاتبات و ایجاد اسناد رسمی کارگروه و پاسخگویی در قبال آن را عهده دار خواهد بود. البته این مسئولیت سلب کننده مسئولیتتک تک اعضای کارگروه مدیریت در برابر اقدامات و تصمیم گیری های کارگروه نخواهد بود و همه اعضای کارگروه موظف به پاسخگویی در این خصوص هستند.

 

ماده 6 : شرایط عضویت:

 

6-1- اعلام پایبندی به مفاد اساسنامه

 

 6-2- اشتغال به کار درشرکت بازرگانی دولتی ایران

 

ماده 7 :

 

این اساسنامه در 6 ماده و 35 بند در تاریخ 93/10/4  به تصویب اعضاء کارگروه مدیریت رسید.