شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٠
صفحه اصلی > معرفی دفتر امور بانوان  > اعضای کارگروه 
اعضای کارگروه

اعضای اصلی کارگروه بانوان

صدیقه  قربانی

منیر السادات  اولاد رسول

فائزه  رازی لواسانی

فاطمه  تقوی نیا

زینب لهراسبی

 مریم السادات حسینی

سمیه شیره جینی